about a-c-t.org

Nxitja e ndërgjegjësimit dhe dhembshurisë ndaj mjedisit dhe sfidave shoqërore, që kontribuojnë në të ardhmen ku shoqëria njerëzore lulëzon në harmoni me natyrën dhe njëri tjetrin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.